Патоморфологична лаборатория

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ
ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА


ОСНОВНА ЦЕЛ


По-пълно удовлетворяване потребността от здравни услуги на населението в областта на специализираната медицинска помощ , с оглед повишаване качеството на живот на пациентите, укрепване и възстановяване на здравето, удължаване на трудоспособността им, или облекчаване и ограничаване последиците от съпътствуващите хронични заболявания. Основната цел се постига чрез:

 • Своевременно и качествено диагностициране.


 • Внедряване на съвременни методи на диагностика.


 • Оказване на квалифицирана консултативна и методична помощ на всички лечебни заведения.


 • ОСНОВНИ ФУНКЦИИ


  МДЛ като лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, осъществява диагностика на цитологични и хистологични материали от вътрешната медицина, хирургия, акушерство и гинекология, оториноларингология, офталмология, дерматология, ендокринология, пулмология

  СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС


  Управление: гр. Стара Загора,
  бул. “Цар Симеон Велики” 84,
  ет. 1, ап. 1

  тел: 042/ 91 94 92 ;
  тел /факс: /042/ 60 20 23
  GSM: 0888 749 017; 0888 749 016
  e-mail:velev@sz.inetg.bg
  МДЛ- клон Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” 84,

  телефон: 042/ 91 94 92 ; тел /факс: /042/ 60 20 23

  e-mail: velev@sz.inetg.bg